S pejsky jenom na vodítku a s platným očkovacím průkazem

Chceme, aby se na Psím dni cítili všichni bezpečně a spokojeně. V rámci zachování pohodové atmosféry vás tedy prosíme, abyste v areálu konání akce měli svého hafana vždy připnutého na vodítku. Pokud je váš pes agresivní a „vyjíždí“ po jiných, sbalte mu raději i náhubek.

Pro pejsky máme připraven bohatý program, ale to neznamená, že je musíte brát za každou cenu s sebou. Jestli máte pocit, že by byl pes na akci nervózní či agresivní, tak ho nechte raději doma. Jinak si  Psí den neužije ani jeden z vás. Akci si užijete i bez psa a můžete mu dovézt plno zajímavých dárků.

Agresivní psi, kteří budou ohrožovat zdraví jiných a konání akce, budou i s majiteli vykázáni z areálu.

Jsme připraveni na různé psí situace a budeme mít v zásobě i dostatek pytlíků na bobky, takže se nemusíte bát, pokud zrovna v kapse nebudete mít náhradní sáček.

Dále připomínáme, že všichni psi musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona, a to již od věku 4 měsíců.


Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v plném znění.

Majitel psa, který se účastní akce Psí den ručí za to, že pes je bez zdravotních potíží a při registraci na místě ukáže platný očkovací průkaz. Pes, který nebude mít platný očkovací průkaz se nemůže soutěží zúčastnit a může být z akce vyloučen. 

Také žádáme majitele, aby nechali doma i feny které aktuálně hárají.